1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A) Advies
Het informeren en educeren van een patiënt in functie van de behandeling van zijn klachten en ter preventie.

B) Screening
Het onderzoeken van een patiënt op risicofactoren in functie van doorverwijzingen en/of behandelingen.