1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Biomechanica is de toepassing van mechanische principes op het leven organismen.

Dit omvat onderzoek en analyse van werktuigkundigen van het leven organismen en de toepassing van techniekprincipes aan en van biologische systemen.

Het podologisch biomechansche onderzoek is gebaseerd op het eenheidsprincipe van de kinetische keten.
Een universeel gegeven waarbij er een constante statodynamische aanpassing in stand, functie en beweging der deelelementen is om tot een globaal evenwicht te komen, en waarin ieder deel alleen in verband met het geheel kan worden begrepen.

De algemene werkwijze bestaat erin om vanuit een grondige anamnese, klinisch en biomechanisch mobiliteitsonderzoek

Gezien de specifiek strategische plaats van de voet in de dynamische keten van de mens, in casu het begin of einde van de
oorzaak-gevolgketen, is kennis van deze interacties en compensaties van de verschillende gewrichten en hoeken onontbeerlijk.

De kennis van de verschillende functionele, kwalitatieve en kwantitatieve parameters wordt verkregen door eigen gespecialiseerd technisch en biomechanisch onderzoek, stapanalyse en eventueel een computeronderzoek.

Deze verworven kennis geeft een causaal beeld van de klacht en/of symptomatologie weer, om van hieruit de normale voetfunctie opnieuw te herstellen a.h.v een functioneel corrigerende zool.

Concreet bestaat het onderzoek uit:

> een grondige anamnese (vraagstelling);
> inspectie en observatie van de houding, stand en functie, onderzoek van bekken, voeten, knieën, huid, … ;
> basisfunctieonderzoek waarbij de bewegelijkheid, spierkracht en lengte van de onderste lidmaat worden geanalyseerd;
> hoekmeting waarbij de mobiliteit en hoekafwijking van de gewrichten nauwkeurig worden gemeten en in
   interrelatie worden gebracht;
> stap- en/of loopanalyse;
> schoeninspectie.